Мета курсу «Лабораторні спеціалізації» - навчити студента застосовувати теоретичні знання на практиці, самостійно проводити аналіз об’єктів природного середовища із застосуванням різних сучасних методів екологічних досліджень.