Мета курсу полягає у засвоєнні студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації та проведення стратегічної екологічної оцінки, інтеграції СЕО у розроблення стратегій, програм і планів на національному та регіональному рівнях.