Метою викладання навчальної дисципліни «Географія транскордонних територій України» є сприяння формуванню у студентів цілісного суспільно-економічного погляду на особливості та тенденції розвитку прикордонних територій, специфіку транскордонного співробітництва та визначення його ролі у підвищенні конкурентоспроможності регіонів в умовах розширення сучасних євроінтеграційних процесів.