Курс "Основи фінансів" викладається студентам 2 курсу ОР "Бакалавр" спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"
Загальний обсяг курсу -  90 годин (3 кредити)