Курс «Моделі оптимального управління підприємствами» орієнтований на формування компетенцій, пов'язаних з аналізом та вибором інструментів стратегічного планування та оптимізації роботи підприємств в умовах ринкової економіки.