Курс «Аналіз даних і візуалізація в R» орієнтований на формування компетенцій, пов'язаних з розв’язанням задач збору, аналізу та візуалізації кількісних даних в економіці. Володіння програмним середовищем R дає змогу зосередитися на алгоритмі розв’язання практичної задачі та використовувати його для швидкого та ефективного розв’язання поставленої задачі.