Навчальна дисципліна «Прикладний інструментарій економіко-математичного моделювання» покликана допомогти студентам вивчити сучасні числові методи і обчислювальні засоби та оволодіти базовими обчислювальними процедурами, які дозволять на практиці здійснювати економіко-математичне моделювання та проводити обґрунтування прийняття оптимальних рішень в галузі управління та бізнесу.