дисципліни «Юридична риторика» – дати знання основ класичної та сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання та вплив у процесі мовної комунікації, а також виробити у студентів вміння та навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов