Метою навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних вмінь щодо організації і проведення перевірки правильності нарахування та погашення зобов’язань із соціальних виплат та інших видів монетарних видів соціальних допомог, здійснення заходів із інспектування ефективності надання соціальних послуг, а також щодо забезпечення дотримання соціальних стандартів та гарантій в системі соціального захисту населення.