Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань, пов’язаних із організацією та функціонуванням податкової системи, застосуванням принципів оподаткування та інших інструментів податкової політики, а також формування практичних навичок щодо ідентифікації елементів податку, нарахування та погашення податкових зобов’язань, звітування за податками, зборами та платежами.