висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які знають основні інгредієнти та методи отримання косметичної продукції, вміють її аналізувати та правильно інтерпретувати отримані результати.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що становить 5 кредитів. З них 10 годин лекції, 20 годин – практичні заняття, 6- годин – індивідуальна робота та 114 годин – самостійна робота.

2.       Технології виробництва косметичних засобів. Дослідження та аналіз косметичних засобів.