Навчальна дисципліна «Психологія» спрямована на формування конгруентної особистості в умовах професійної реальності. Знання законів і закономірностей психічної діяльності людини підносить її на найвищий рівень усвідомлення нерозривної єдності особистісних та професійних якостей, сприяє підготовці нового покоління спеціалістів, які прагнуть до саморозвитку, підвищення кваліфікації, професійної та творчої реалізації.