елементарною теорією різницевих рівнянь, яка використовується самостійно та для наближеного розв’язування диференціальних рівнянь, а також методами побудови дискретних економіко-математичних моделей, які в математичному плані описуються та досліджуються за допомогою апарату різницевих рівнянь. До таких моделей належать, зокрема, односекторні балансові моделі, моделі встановлення рівноважної ціни, моделі з мультиплікатором і моделі економічних циклів.