Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Останнім часом зросло зацікавлення до історії Середніх віків та рицарства, зокрема, Духовно-рицарських орденів. Проблема історії Рецарсько-чернечих спільнот в середні віки є важливою складовою  історії Європи та Азії в добу Хрестових походів та хрестоносної експансії в Східну Європу, а також в період боротьби з натиском османівПропонований курс з історії рицарько-чернечих орденів закладає базу для розуміння історичних реалій, пов’язаних з процесами виникнення та розвитку цих мілітарно-релігійних інституцій папства, готує до сприйняття інших історичних дисциплін та галузей, які охоплюють проблематику, пов’язану з епохою Хрестових походів і реаліями західноєвропейського середньовічного соціуму, формує широку наукову ерудицію студентів..