Метою викладання дисципліни є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з випробування  будівельних конструкцій у процесі вирішення конкретних інженерних завдань при проектуванні будівель, споруд різного призначення, упорядкуванні території;