Розглядаються сучасні СУБД реляційного на не реляційного типу.  В курсі розглядаються питання  використання клієнт-серверної архітектури, побудови бекенду веб-розробок.