Мета навчальної дисципліни:

Розширення й поглиблення знань студентів, які навчаються за бакалаврською програмою, щодо механізмів та форм надання міжнародної технічної допомоги, вивчення нормативно правового забезпечення у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні, вивчення рекомендацій з розроблення та управління проектами на публічній службі, вивчення методичних підходів та практичне написання проектної заявки, ознайомлення з постійно діючими програмами та грантами в Україні, а також розвиток умінь i навичок науково-дослідної роботи.