Структуру та зміст курсу побудовано на основі узагальнення існуючих напрацювань у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також сучасних тенденцій розвитку вітчизняної економіки. Опановуючи курс, здобувач вищої освіти має розуміти сучасні тенденції та закономірності розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, їх сутність та види, методи та наслідки державного регулювання. По завершенні вивчення курсу здобувач вищої освіти має: розуміти основи здійснення зовнішньоекономічних операцій та укладання зовнішньоекономічних контрактів, вміти приймати обґрунтовані рішення у сфері ЗЕД.