Метою вивчення дисципліни "Правова статистика" є оволодіння студентами основними

положеннями науки правової статистики, навичками використання

статистичних методів при роботі з правовою інформацією; ознайомлення з

діючою в правоохоронних органах та судах системою показників правової

статистики, методикою їх обрахування та основними способами аналізу.

Вивчення правової статистики безпосередньо пов’язане з практичною

діяльністю органів внутрішніх справ, прокуратури, суду і адвокатури.