«Управління розвитком туристичних ресурсів» - навчальний курс із  блоку вибіркових освітніх компонентів ОП "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент"  для здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти.