Курс «Основи кібербезпеки» спрямований на оволодіння необхідними базовими поняттями та правилами безпечної поведінки в мережі; ознайомлення з різними типами зловмисного програмного забезпечення та атаками, а також методами захисту від них.