Структури даних і алгоритми служать тими матеріалами, з яких будуються програми.
Структура даних відноситься, по суті, до "просторовим" поняттями: її можна звести до схеми організації інформації. Алгоритм ж є відповідним процедурним елементом в структурі програми - він служить рецептом розрахунку.
Структури даних, що застосовуються в алгоритмах, можуть бути надзвичайно складними. У результаті вибір правильного представлення даних часто служить ключем до вдалого програмування та може більшою мірою позначатися на продуктивності програми, ніж деталі використовуваного алгоритму.

Структури даних і алгоритми служать тими матеріалами, з яких будуються програми.

Структура даних відноситься до "просторових" понять, тобто її можна звести до схеми організації інформації. Алгоритм, у свою чергу, є відповідним процедурним елементом в структурі програми - він служить рецептом розрахунку.

Структури даних, що застосовуються в алгоритмах, можуть бути надзвичайно складними. У результаті вибір правильного представлення даних часто служить ключем до вдалого програмування та може більшою мірою позначатися на продуктивності програми, ніж деталі алгоритму, який використовується.

У даному курсі розглядаються як базові структури даних, так і структури даних, що розробляються користувачем. Важливим є і питання коректного використання структур даних для оптимізації розроблених алгоритмів. З цією метою у курсі розглядаються теми, присвячені базовим графовим алгоритмам.