Навчальна дисципліна "Дизайн і планувально-просторова організація готельно-ресторанних закладів" є обов'язковою в циклі професійних освітніх компонент для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг" (спеціальності 242 "Туризм") і викладається в 3-му семестрі.