Курс «Географія сфери обслуговування» містить загальні відомості про теоретичні та методичні основи географії сфери послуг, вивчення основних груп сфери послуг, закони, закономірності, чинники і принципи розвитку та територіальної організації сфери послуг, особливості розвитку соціально-культурної сфери, житлово-комунального комплексу, сфери охорони здоров’я, туризму, транспорту тощо.