Дисципліна – “Географія туризму” спрямована на вивчення особливостей організації та умов розвитку туризму в різних регіонах і країнах світу. Предметна область містить знання з географії та історії туризму, туристичного країнознавства, рекреалогії, організації туризму та екскурсійної діяльності, організації готельної та ресторанної справи, транспортного обслуговування, інформаційних технологій, економіки, менеджменту та маркетингу, правового регулювання та безпеки туристичної діяльності. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами теоретичних та практичних компетенцій щодо професійного оперування географічною інформацією, вміння визначати атрактивність туристичних ресурсів та оцінювати туристичний потенціал країн та регіонів світу з метою розвитку видів туризму.