Навчальний курс належить до нормативних дисциплін у 1-му навчальному семестрі другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії".