Дисципліна – “Загальні суспільно-географічні закономірності світу» має на меті надання здобувачам основоположних знань про суспільно-географічні закономірності світу, про світосистему як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство-природа», про взаємозв’язок демографічних процесів та рівня соціально-економічного розвитку країни; про світові ринки в період глобалізації та взаємозв’язок, і політичні взаємодії територій і географічних місць в геопросторі.