Курс «Закономірності розвитку географічної оболонки» є обов’язковою дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія), яку викладають студентам першого року навчання в магістратурі. 

Метою курсу є сформувати у студентів знання про основні закономірності, етапність розвитку та еволюцію геосфери впродовж останнього відрізку геологічної історії, розкрити генезис та особливості змін в географічній оболонці, оволодіти основними методами палеогеографічних реконструкцій природних обстановок минулого.