Курс розроблено для студентів спеціальності 162 "Біотехнологія" ОР "Бакалавр"

Метою викладання навчальної дисципліни полягає в оволодінні студентами сучасних знань про біотехнологію отримання продукції водних організмів в умовах інтенсивної аквакультури.