Курс «Управління рекреаційно-туристичною діяльністю на природоохоронних територіях» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки, метою якої є формування професійних здібностей та практичних навичок майбутніх фахівців щодо ефективного управління рекреаційно-туристичною діяльності на природоохоронних територіях.