Спеціальність 014.09    середня освіта (інформатика), 

                           014.04    середня освіта (математика)        

 111          математика

 

Галузь знань          01    Освіта

                                   11  Математика та статистика

 

Рівень вищої освіти  перший бакалаврський    

 

факультет математики та інформатики

 

Мова навчання      українська