«Здоров'язбережувальні технології та домедична допомога» є обов’язковою навчальною дисципліною. Цей предмет є важливим для розуміння здобувача вищої освіти за спеціальностями «середня освіта» про здоров’язбережувальну діяльність вчителя і включає загальні відомості про здоров’я людини, чинники, які на нього впливають, здоровий спосіб життя та його компоненти, профілактику окремих хвороб, надання домедичної допомоги при загрозливих життю та здоров’ю станах.