Курс забезпечує набуття практичних комунікативних навичок та умінь аналізувати, порівнювати та відтворювати лексичний і змістовий матеріал. Призначення навчальної дисципліни полягає у вдосконаленні чотирьох основних навичок, а саме слухання, говоріння, читання та письма англійською мовою в процесі вивчення і обговорення різних міжкультурних тем