формування у студентів теоретичних знань, практичних умінь та навичок консультування, що є невід'ємною складовою соціальної роботи.

проаналізувати сучасні тенденції розвитку консультування як теорії та практики соціальної роботи;ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення психосоціального консультування, консультативного процесу та консультативної бесіди;сформувати уявлення про базові навички здійснення дистанційного психологічного консультування, кризової інтервенції, супервізії;оволодіти основними техніками консультативної взаємодії з клієнтом.