Курс призначений для отримання здобувачами вищої освіти знань, які допомагають розуміти особливості епохи та меж, в яких відбувалися події. Даний курс дозволяє також закріпити знання, отримані раніше в сфері дисциплін "Історична хронологія" та "Історична географія". З матеріалу курсу здобувачі вищої освіти мають отримати необхідні знання, які дозволяють оцінювати простір історичної події та реагувати на заяви щодо історичного простору в сьогоденні.