Серед гуманітарних дисциплін в системі підготовки історика важливе місце належить історії сусідніх держав, серед яких помітне місце займає історія придунайських держав - Молдавії і Валахії в середні віки та новий час, яка тісно пов'язана в історією України, Польщі, Угорщини та інших державних утворень Східної Європи. Вивчення курсу відрізняється проблемним підходом до наукового осмислення подій, періодів, епох в їх історичному взаємозв'язку. Ретельно підібраний фактичний матеріал служить основою для самостійного аналізу історії молдавської та валаської державності без міфів і фальсифікацій. Курс охоплює історію населення території Валаського та Молдавського князівств з XІV до середини ХІX ст. і пропонує студентам включитися в обговорення актуальних питань історії придунайських князівств, що дозволить вести з південно-західним сусідами України – Молдовою і Румунією  виважений науковий діалог про спільні сторінки минулого.  Вивчення курсу відрізняється проблемним підходом до наукового осмислення подій, періодів, епох в їх історичному взаємозв'язку. Все це зумовлює актуальність вивчення курсу історії придунайських держав в середні віки та новий час.