Обчислювальна практика має на меті закріплення знань, отриманих в процесі вивчення дисциплін з програмування, а також отримання навичок розв’язання задач шляхом програмування на мовах високого рівня.

За час обчислювальної практики студент повинен виконати практичне завдання, що включає основні етапи від постановки завдання до отримання остаточного результату: алгоритмізація, програмування і розв’язання задачі на ПЕОМ.