Наукова робота, яка є однією з пріоритетних складових освітнього процесу, що забезпечує якісну підготовку фахівців, потребує ґрунтовного методичного забезпечення від пошуку інформації до представлення результатів у вигляді рефератів, тез, доповідей, статей тощо. Тому навчальний курс з методики написання наукових робіт є важливою складовою частиною процесу науково-методичної й професійної підготовки спеціалістів за спеціальністю 014 «Середня освіта (історія)».

Дана дисципліна передбачає ознайомлення студентів із загальними правилами і рекомендаціями щодо алгоритму підготовки та етапів виконання і оформлення різних видів наукових робіт: есе, реферату, статті, курсової роботи. Формування досвіду написання наукових робіт сприятиме практичній підготовці майбутніх фахівців, стимулюватиме їх самостійний теоретичний пошук, розвиватиме уміння працювати з літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати та узагальнювати наукові доробки, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом викладача.