Індустрія інформаційних технологій (ІТ) є однією з найбільш динамічно розвиваючих галузей у світі, своїм зростанням галузь зобов'язана розширенню загального проникнення ІТ-технологій у бізнес-процеси підприємств, організацій, механізми державного управління та освітні процеси. У таких умовах важливості набуває вміння використовувати ІТ для забезпечення ефективного та дієвого функціонування організацій різних типів, виявлення нових можливостей та засобів ведення бізнесу та адміністрування бізнес-процесів на підприємстві, проведення досліджень, розробки, проектування, стратегічного планування, виробництва, консультування, маркетингу, інтеграції, адміністрування, обслуговування, підтримки та супроводу інформаційних систем. Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою підготовкою майбутніх фахівців, яка враховує всі аспекти розвитку ІТ та специфіку діяльності компаній IT-індустрії, особливістю яких є фокусування на персоналі та продукту (послузі).


Навчальна дисципліна «Менеджмент та основи IT-бізнесу» є невід'ємною частиною фахової підготовки майбутніх фахівців з питань управління складними економічними системами, які знаходяться у стані розвитку та самоорганізації в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій.