Курс необхідний (обовязковий) для вивчення для спеціальності архітектура та будівництво