завершення засвоєння змісту дисципліни, набути студентами компетенцій у вільному орієнтуванні в теоретичних і практичних проблемах функціонування фондового ринку та біржових операціях; аналізі стану фондового ринку; визначенні основних інструментів фондового ринку; виявленні та аналізі сучасних проблем, що стоять перед НКЦПФР; аналізі стану фондового ринку в Україні та операцій з цінними паперами комерційних банків.