завершення засвоєння змісту дисципліни, набути студентами компетенцій прийняття управлінських рішень для розв’язку складних фінансових задач і проблем в процесі менеджменту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і комплексністю вимог.