а «Центральний банк і грошово-кредитна політика» є однією з базових курсів підготовки бакалаврів. Вона має на меті дати студентам теоретичні знання та практичні навички щодо реалізації грошово-кредитної політики  та здійснення операцій центральним банком.