Мета навчальної дисципліни: опанування студентами основними методологічними концепціями класичних та сучасних дослідницьких робіт в різних галузях біології, отримання науково-практичної підготовки педагога-біолога