дисципліна професійної підготовки  доктора філософії зі спеціальності 091 Біологія