вивчення навчальної дисципліни є взаємовідношення понять «світ – людина» у двосторонньому порядку, а також сукупність поглядів на світ у цілому і на ставлення людини до цього світу. Окрім цього, предметом вивчення дисципліни «Основи філософських знань» є проблеми пізнання, смислу життя людини, мети, ідеалів та цінностей суспільства, загальні закономірності розвиту буття.

Філософія на сучасному етапі свого розвитку тісно пов’язана з наукою, релігією, етикою, політикою, містикою, естетикою, і цей зв’язок багатосторонній. Філософська культура стає запорукою розвитку цивілізації, нації, народу, регіону, держави, де створювались і закріплювались численні фундаментальні принципи релігії, етики, науки, філософії, основні форми моралі та традиції, стійкі стереотипи в мові, мисленні, уяві та сприйнятті, певна ціннісна орієнтація, утопія та міфологія.

Механізм взаємодії філософських і релігійних культур розглядається як діалектично суперечливий процес переходу одного образу світу в інший через діалог і співробітництво.

Філософія стає невід’ємним механізмом функціонування культури як єдиної системи, без якої вона не може отримати цільності, виробити синтез розуму та гуманізму, обґрунтувати єдність істини та моральності, пізнання та відповідальності, загальнолюдських цінностей та індивідуальної свободи.