У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 - розуміти основні правила композиційного розміщення, перспективи та побудови;

 - етапи ведення малюнку живопису та скульптури; 

- користуватись основними засобами, прийомами відтворення;

 - закономірності побудови класичного рельєфного зображення та закономірності створення об’ємно-просторових композицій. 

вміти: 

- відтворити задане зображення засобами малюнку; 

- відтворити задане зображення засобами живопису; 

- відтворити задане зображення засобами скульптури використовуючи пластилін та глину;

- моделювати в глині об’ємні форми різної складності; 

- застосувати основні правила прийому композиції, перспективи та побудови об’єктів; 

- практично виконати зображення об’єму за технологією виконання.