Мета навчальної дисципліни - оволодіння теоретичними основами архітектурного проектування, формування у студентів системи практичного використання теоретичних знань про функціональну структуру споруд та освоєння методики архітектурної проектної діяльності, професійного аналізу та процедурою формування, розробки, захисту, втілення, авторських проектних рішень. Завдання навчальної дисципліни – сформувати у студента професійні підходи до організації майбутньої професійної діяльності.