Мета навчальної дисципліни є утворення теоретично-практичного фундаменту загальної підготовки студента-архітектора, що складається з основ архітектурної графіки та розвитку об’ємно-просторового й композиційного мислення; опанування різними техніками архітектурної графіки; здобуття й напрацювання знань, вмінь та навичок необхідних для розробки проектів архітектурних та містобудівних об’єктів. Завдання навчальної дисципліни - вивчення прийомів графічного оформлення проектів (відмивка, пуантель тощо); - набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки курсових проектів.