Одержання необхідних знань з раціонального використання і відновлення недеревних ресурсів лісу та здійснення побічних користувань є важливим для фахівця лісового господарства. Вивчення дисципліни формує необхідні теоретичні знання, вміння та навички для  роботи на виробництві.